BIST şirketlerinden yeni haberler

Investing.com – Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yaptıkları bildirimlere göre hazırladığımız güncel şirket haberleri özetimize içeriğimizin devamında göz atabilirsiniz.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)

İhlas Gayrimenkul, Kahramanmaraş Elbistan’da bulunan işletme talepli maden arama ruhsatı için rödovans sözleşmesi imzaladı. Sözleşme 1 yıl Ar&Ge + 9 yıl işletme faaliyetini kapsayacak olup 2032 yılına kadar geçerli olacak. Rödovans bedeli aylık bazda elde edilen cirodan ilgili aya ait işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın 1/3’ü olacak olup, şirkete aylık olarak ödenecek.

Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (KAREL (KAREL)

Karel Elektronik, Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Daiichi) hisselerinin %75’inin 20.400.000 dolar karşılığında edinilmesi için 29 Mart 2022 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalandığını duyurdu. İşlemin gerçekleşmesi durumunda şirket, 5 kişi olarak düzenlenecek Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulunda 4 kişi ile temsil edilecek.

Tat Gıda (AT0000A0GW43=CENT), tarım yatırımlarını son 3 yılda 25 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor

Dünya gazetesi haberine göre sürdürülebilirliği tarladan, üretime, ürüne ve iş süreçlerindeki tüm adımlara kadar uçtan uca yöneten Tat Gıda, sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışıyla fabrikalarında Endüstri 4.0 uygulamaları ile enerji ve su kaynaklarının verimli yönetimine yönelik çözümler geliştiriyor. 

Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş, dijital teknolojileri kullanarak, tarla verileri ile ürün performansı arasında ilişki kurmaya yönelik teknolojik altyapı ve takip sistemleri kullandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: 

Banvit, Banvit ME FZE’nin tasfiye işlemlerinin başlatılmasına karar verdi

Banvit, %100 iştiraki olan Nutrinvestments B.V.’nin %100 iştiraki Banvit ME FZE’nin faaliyetlerine devam etmesinde fayda görülmediğinden, Nutrinvestments B.V.’nin 29.03.2022 tarihli genel kurul kararı ile Banvit ME FZE’nin tasfiye işlemlerinin başlatılmasına karar verdi. 

Birko, Garanti Bankası (GARAN) ile kredi yapılandırması gerçekleştirdi

Birko, Garanti Bankası A.Ş‘ye olan ana para 15.814.000 TL kredi borcu, Mart 2022 ayı ilk taksiti ödenerek, 12 taksit olarak yeniden yapılandırıldığını ve 30.12.2022 tarihinde tamamı ödenerek kapatılacak şekilde yapılandırıldığını duyurdu.

CEO Event Medya, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında iki ihaleyi aldı

CEO Event Medya, 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “2022 yılı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İçinde Yer Alan Hizmetlerle İlgili Alım İşleri”ne ilişkin olarak yapılan ihalenin 31.950.000 TL + KDV’lik teklifle kazanıldığını duyurdu. 

10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “2022 yılı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Televizyon Çekimleri ve Prodüksiyon İşleri”ne ilişkin olarak yapılan ihalenin ise 15.675.000 TL + KDV’lik teklif ile kazanıldığı duyuruldu.

VBTS kapsamına alınan hisse senetleri

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) paylarına 30.03.2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 29.04.2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

ISGYO (ISGYO) payında 1 ay süreyle “Brüt Takas” tedbiri uygulanacak

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) payında 30.03.2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle “Brüt Takas” tedbiri uygulanacak.

ISGYO payında halihazırda uygulanmakta olan “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı” tedbiri de 29/04/2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatıldı.

Etiler Gıda payları Yakın İzleme Pazarı’ndan çıkarılıyor

Borsa İstanbul, Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören Etiler Gıda paylarının 31 Mart tarihinden itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlamasına karar verdi.

Boğaziçi Beton hisse geri alım programı başlatıyor

Boğaziçi Beton, Borsa’da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla pay geri alımı programına başlanmasına karar verdi. 

Buna göre; Şirket çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 3,16’ini temsil eden azami 12.000.000 TL nominal değere sahip paya ilişkin geri alım yapılmasına, geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 60.000.000 TL olarak belirlenmesine, geri alım programının uygulanacağı sürenin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

Güler Yatırım Holding, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın halka arzına karar verdi

Güler yatırım, bağlı ortaklığı Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 141.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 50.000.000 TL tutarında artırılarak 191.000.000 TL’ye çıkartılmasına karar verdi.

Sermaye artırımı sonucu her biri 1 TL nominal değerli toplam 50.000.000 TL nominal değerli payların tamamının (B) Grubu hamiline pay olarak ihraç edilmesine ve bu tutarın sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Yazar: Günay Caymaz

Previous Article

Ekonomik itimat endeksi geriledi, en çok hizmet dalında düşüş oldu

Next Article

DeFi’nin en büyük hack olayı: Axie Infinity’nin Blockchain ağı taarruza uğradı 

You might be interested in …