Prizma’dan %100 bedelli sermaye artırımı

Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., 6 Nisan 2022 tarihinde yapılan İdare Konsey toplantısında, 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 100 oranında artırarak 48.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verdi.

Ayrıyeten, bedelli olarak artırılan 24.000.000 TL’lik sermayeyi temsil edecek 24.000.000 adet hissenin tamamının 1 TL nominal bedelli hamiline yazılı B kümesi hisse olarak ihraç edilecek. Hisse sahiplerinin yeni hisse alma haklarında rastgele bir kısıtlama yapılmayacak ve hisse sahiplerine yeni hisse alma haklarının 1 TL nominal bedelli her bir hisse için 1 TL fiyattan nominal paha üzerinden kullandırılacak.

Yeni hisse alma hakları kullanım mühleti de 15 gün olarak belirlendi. Müddetin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni hisse alma hakkı kullanım müddetinin izleyen iş günü akşamı sona erecek. Mühlet içinde yeni hisse alan A kümesi hisse sahipleri ve B kümesi hisse sahiplerine yeni hisse alma hakları karşılığında B kümesi hamiline yazılı hisse verilecek.

Yeni hisse alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan hisseler 2 iş günü mühletle nominal bedelden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılacak. Bu satış sürecinden sonra satılamayan hisseler ise Şirket ortakları Raşit Kuru ve Metin Kuru tarafından eşit oranla satın alınacak.

Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak hisselerin şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Heyeti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi hisse olarak dağıtılacak ve yeni hisse alma haklarının kaydileştirme sistemi asılları çerçevesinde kullandırılacak.

Sermaye artırımı süreçleri kapsamında InvestAZ Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. aracı kurum olarak belirlenmiştir.

Bu makale birinci olarak halkaarz.net üzerinde yayımlanmıştır

Previous Article

Hollanda’da enflasyon 46 yılın en yüksek düzeyine ulaştı

Next Article

Meta, Metaverse için token geliştirme planlarına başladı

You might be interested in …