Türkiye’nin 2023 yılı enflasyonu, TÜİK verilerine göre aylık yüzde 2,93, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak açıklandı. Bu rakam, 1998 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon oranı oldu.

Enflasyonun Etkileri

Yüksek enflasyon, Türkiye ekonomisi ve halkın yaşam standartları üzerinde önemli olumsuz etkiler yaratıyor. Enflasyon, insanların gelirlerinin satın alma gücünü düşürerek yoksulluğu artırıyor. Ayrıca, işletmelerin maliyetlerini artırarak üretim ve yatırımları olumsuz etkiliyor.

Yoksulluk ve Endişeler

Yüksek enflasyon, özellikle düşük gelirli ailelerin yaşamını zorlaştırıyor. TÜİK verilerine göre, 2023 yılında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 431 liraya yükseldi. Bu rakam, asgari ücretin yüzde 103’üne denk geliyor.

Yüksek enflasyon, insanların gelecek kaygısını da artırıyor. TÜİK’in 2023 yılı kasım ayı anketine göre, halkın yüzde 78,5’i gelecekte ekonomik durumun kötüye gideceğini düşünüyor.

Yüksek enflasyon, Türkiye ekonomisi ve halkın yaşam standartları üzerinde önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Hükümetin, enflasyonla mücadele için atacağı adımlar yakından takip ediliyor.