Tarım ve Orman Bakanlığı, ÇKS’ye kayıt olamayan ama tarımsal üretim yapılan alanların kayıt altına alınması amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, intikali yapılmamış araziler için taahhütnameyle gerçekleştirilen başvurulara itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek.

Mirasçılık belgesi olmayanlar ÇKS’ye kayıt yaptıramayacak

Yeni düzenlemeyle birlikte, tarımsal üretim yapılan ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar, mirasçılık belgesi ile kayıt altına alınabilecek. Böylece mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticiler de tarımsal desteklerden yararlanabilecek.

Ancak, intikali yapılmamış araziler için taahhütnameyle gerçekleştirilen başvurulara itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek. Mirasçı ya da hissedarlarca, taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içerisinde itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.

Taahhütnameye konu arazilere ilişkin önemli uyarı

Taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları üretim yılının mart ayı içerisinde 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Hissedar veya mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

Bakanlıktan çiftçilere uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yaptığı açıklamada, “ÇKS’ye kayıtlar yapılırken; hisseye isabet eden alanların bölünerek kiraya verilmesi durumunda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu hükümlerinde yer alan ‘asgari tarımsal büyüklük’ şartı, Hazineden kiralanan alanlarda aranmayacaktır. Bakanlığımızca yeni uygulamaya konulan üretim planlaması ve sözleşmeli üretimin hayata geçirilmesinde ve tarımsal desteklemelerden çiftçilerimizin maksimum derecede yararlanabilmesinde üretim yapan tüm çiftçilerin ve üretim alanlarının da sisteme dahil olması son derece önemlidir. Bu çerçevede gerekli düzenlemeler Bakanlığımızca yapılmış olup, çiftçilerimizin son başvuru tarihine kadar ÇKS müracaatlarını e-Devlet kapısı veya il/ilçe müdürlüklerine giderek yapmaları önem arz etmektedir” denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi, tarımsal üretim yapan ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticiler için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak, bu fırsattan yararlanmak için mirasçılık belgesinin mutlaka alınması gerekiyor. Çiftçiler, son başvuru tarihine kadar ÇKS müracaatlarını e-Devlet kapısı veya il/ilçe müdürlüklerine giderek yapmaları önem arz ediyor.