Hazine ve Maliye Bakanlığı, 20 Eylül 2023 tarihinde 9,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bu, 2023 yılı içinde yapılan en büyük kira sertifikası ihracı oldu.

Kira sertifikaları, yatırımcılara gayrimenkul kira gelirinden pay alma imkanı sunan bir yatırım aracıdır. Hazine’nin gerçekleştirdiği bu ihraç, ekonomiye ve yatırımcılara çeşitli katkılar sağlayacaktır.

Ekonomiye katkıları

  • Yatırımcılara alternatif bir yatırım aracı sunmaktadır. Kira sertifikaları, yatırımcılara geleneksel yatırım araçlarının yanı sıra, gayrimenkul kira gelirinden pay alma imkanı sunmaktadır. Bu, yatırımcıların risklerini dağıtmalarına ve yatırım portföylerini çeşitlendirmelerine yardımcı olmaktadır.
  • Ekonomiye kaynak sağlamakta yardımcı olmaktadır. Hazine, kira sertifikası ihracından elde ettiği geliri, kamu harcamalarını finanse etmek için kullanmaktadır. Bu, ekonominin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.
  • Gayrimenkul sektörünü canlandırmaya yardımcı olmaktadır. Kira sertifikaları, yatırımcılara gayrimenkul kira gelirinden pay alma imkanı sunarak, gayrimenkul sektörüne yatırım yapmalarını teşvik etmektedir. Bu, gayrimenkul sektörünün büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Yatırımcılara katkıları

  • Düşük riskli bir yatırım aracıdır. Kira sertifikaları, gayrimenkulün mülkiyetinin yatırımcıya devredilmediği bir yatırım aracıdır. Bu nedenle, gayrimenkul piyasasındaki dalgalanmalardan kaynaklanan riskler, yatırımcılara yansıtılmamaktadır.
  • Yüksek getiri potansiyeline sahiptir. Kira sertifikaları, gayrimenkulün kira gelirinden pay alma imkanı sunmaktadır. Bu nedenle, kira sertifikaları, yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunmaktadır.
  • Esnek bir yatırım aracıdır. Kira sertifikaları, farklı vadeye ve faiz oranına sahip olarak ihraç edilebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcılar, kendi yatırım ihtiyaçlarına uygun bir kira sertifikası seçebilmektedir.