Türkiye, döviz krizi ile karşı karşıya. Döviz kurunun hızla yükselmesi, ekonomiyi olumsuz etkilemeye başladı. Hükümet, bu krizi aşmak için çeşitli önlemler alıyor. Bu önlemlerden biri de yurtdışındaki dövizi ülkeye getirmeyi teşvik etmek.

Döviz getirene ek vergi indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışındaki dövizin ülkeye getirilmesini teşvik etmek için kazanç istisna oranının yüzde 50’den yüzde 80’e çıkarılacağını açıkladı. Şimşek, “Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurtdışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını dövizi Türkiye’ye getirmek şartıyla arttırıyoruz” dedi.

İstisna nedir?

İstisna, verginin konusunu oluşturan bir mal veya hizmetten, yasal düzenleme ile verginin tamamen veya kısmen muaf tutulmasıdır. Yani, istisna edilen bir mal veya hizmetin satışından elde edilen kazanç, vergilendirilmez.

Kimler yararlanabilir?

Bu düzenlemeden, yurtdışında yerleşik bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

Dövizi getirene ne kadar vergi indirimi yapılacak?

Yurtdışındaki dövizi Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, elde ettikleri kazançtan yüzde 80 oranında vergi indirimi alabilecekler. Örneğin, yurtdışındaki dövizini Türkiye’ye getiren bir gerçek kişi, 100 bin dolarlık bir kazanç elde ettiği takdirde, 80 bin doları için vergi ödemeyecek. Sadece 20 bin doları için vergi ödeyecek.

Döviz ne zaman getirilmeli?

Döviz, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmeli. Bu tarihten sonra getirilen dövizler için indirimden yararlanılamayacak.

Döviz hangi bankaya getirilmeli?

Döviz, Türkiye’de yerleşik herhangi bir bankaya getirilebilir.

Döviz nasıl getirilmeli?

Döviz, nakit, çek, havale veya EFT yoluyla getirilebilir.

Hükümetin yurtdışındaki dövizi ülkeye getirmeyi teşvik etmek için yaptığı bu düzenleme, döviz kurunun düşmesine ve ekonominin toparlanmasına katkı sağlayabilir.