Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma saatlerini aşağı çekecek, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesini gözetecek düzenlemeleri hayata geçirecek.

Mevcut Çalışma Saatleri

İş Kanunu’na göre Türkiye’de genel çalışma süresi haftada 45 saat, memurların çalışma süresi ise haftalık 40 saat uygulanıyor. Bu saatlerin üzerinde çalışılması “Fazla çalışma”ya giriyor.

Hükümetin Çalışma Saatlerini Kısaltma Çalışmaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma sürelerinin kısaltılmasına yönelik bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, bazı ülkelerdeki çalışma saatlerinin kısaltılması, çalışma modelleriyle ilgili deneyimler de inceleniyor.

Dünyadaki Çalışma Saatleri Uygulamaları

Meclis araştırmasında, Türkiye, Fransa, Almanya, İngiltere, İsveç gibi birçok ülkedeki uygulamalara yer verildi. Buna göre, Fransa’da yasal haftalık çalışma süresi 35 saat, Belçika, Avustralya’da 38 saat, İsveç 40 saat, İngiltere’de fazla mesai dâhil 48 saati geçemiyor.

Önerilen Çalışma Saatleri Düzenlemeleri

Bakanlık tarafından hazırlanan çalışma taslağına göre, haftalık çalışma süresi 35 saate indirilecek. Ayrıca, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma gibi esnek çalışma modelleri yaygınlaştırılacak.