2 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler, tarımsal destekleri ve gümrük işlemlerini kapsıyor.

Tarımsal destekler

Yayımlanan yönetmelik ve tebliğler, tarımsal desteklere ilişkin düzenlemeleri güncelliyor.

  • Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Primi Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/42), çiftlik muhasebe veri ağı sistemine dâhil olan tarımsal işletmelere katılım primi desteği ödemesini düzenliyor.
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesine Dair Tebliğ (No: 2023/43), su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilen destekleri düzenliyor.
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2023/44), alabalık kuluçkahanelerinde damızlık alabalık üretimi yapanlara verilen desteği düzenliyor.

Gümrük işlemleri

Yayımlanan yönetmelik ve tebliğler, gümrük işlemlerini de düzenliyor.

  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 201), gümrük işlemlerine ilişkin bazı düzenlemeleri güncelliyor.
  • Fındık Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, fındık lisanslı depoculuk sistemine ilişkin düzenlemeleri güncelliyor.
  • Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar lisanslı depoculuk sistemine ilişkin düzenlemeleri güncelliyor.
  • Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, kuru kayısı lisanslı depoculuk sistemine ilişkin düzenlemeleri güncelliyor.
  • Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, süt ürünleri lisanslı depoculuk sistemine ilişkin düzenlemeleri güncelliyor.