Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı. Bu artış, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ek ders ücreti, öğretmenlerin ek ders görevi karşılığında aldıkları ücrettir. Bu ücret, öğretmenlere haftalık ek ders saati başına ödenmektedir. Ek ders ücreti, öğretmenler için önemli bir gelir kaynağıdır.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeyle, ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı. Bu artış, ek ders ücretinin 25/100’ünün artırılmasını ifade etmektedir.

Örneğin, haftalık 30 ek ders saati için ödenen ek ders ücreti 180 TL ise, artıştan sonra bu ücret 225 TL olacaktır.

Bu artış, ücretli öğretmenlerin gelirlerinde önemli bir artışa neden olacaktır. Ek ders ücreti ile geçimini sağlayan öğretmenler için bu artış, ekonomik açıdan önemli bir destek olacaktır.

Karar ile ayrıca alanlarına bakılmaksızın Fatih Projesinin tüm bileşenlerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi, teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının geliştirilmesi, elektronik içeriklerin üretilmesi ve denetlenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti haftada 9 saat artırıldı.

Bu düzenleme ile Fatih Projesi’nin yürütülmesinde görev alan yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretleri de artırılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler, ücretli öğretmenlerin ve Fatih Projesi’nde görev alan yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinde önemli artışlara neden oldu. Bu artışlar, bu kesimlerin gelirlerinde önemli bir artışa neden olacak ve ekonomik açıdan önemli bir destek olacaktır.